Artists in Residence

Tanken bak

Det å oppdage at jeg som komponist kunne hjelpe ingeniøren i sine utfordringer, og at scenografen kunne hjelpe meg å konstruere min musikk, ble en retningsendring i livet.

Ideen bak Fordypningsrommet Fleinvær stammer fra en tverrfaglig oppvåkning i Saltdal sommeren 1995. Igangsetter Håvard hadde innvilget seg en ukes parallelljobbing sammen med vennene Eskil og Merete. Eskil vred hodet sitt for å få roterende vannpumper til å rotere, mens Merete forsøkte å lage lystig scenografi til finsk teater.

De neste innovasjonene innen arkitektur, musikk, økonomi eller verdisyn kommer neppe til å komme fra fagmiljøenes ekkokammer. Det er først i tverrfaglige sammenstøt at samfunnet beveger seg mot det rikeste innholdet i begrepet innovasjon. Arkitekturen på Fordypningsrommet Fleinvær er formet av sommermøtet i Saltdal. Vi vil at skapende mennesker skal møtes.

…it’s been a while and still I think back to our stay in the Arctic Hideaway almost everyday since.It was not just a super inspiring creative experience to me but also a time of calmness clarity and concentration. Which I bearly find at home….I started writing again, it’s so relieving somehow…

Theresa & Theresa

Hvorfor Fleinvær?

Håvard fikk en geografisk amors pil i brystet da han deltok på åpningen av Susanne Lundeng og Are Andreassens atelier i Fleinvær i 1998. Han var fra før disponert for kjærligheten til området gjennom sin oppvekst på tettstedet Inndyr i Gildeskål kommune, hvor Fleinvær også ligger. Susanne er en av Norges mest identitetssterke folkemusikere. AreA er en internasjonalt profilert billedkunstner, med hovedfokus på grafikk. Uten disse to hadde ikke Fordypningsrommet ligget på Fleinvær.

Hvor mange?

Fordypningsrommet Fleinvær har plass til fire dypdykkere samtidig. Alle får hvert sitt arbeidsrom og soverom samt tilgang til felles kjøkkenhus, badehus og sauna. Fordypningsrommet egner seg bedre til prosess enn produksjon, men vi kan tilby gjesteatelier hos Are Andreassen i visse perioder av året. Vi kan huse ensembler opp mot oktetter, og vi kan løse innspillinger.

Tilrettelagt arkitektur

Arkitekturen på Fordypningsrommet er et respektfylt grep overfor både mennesket og naturen. Den er høyst sanselig i sin form, og innbyr til en stimulerende veksling mellom avkobling og påkobling. Viktige størrelser som søvn og appetitt, gjennomgår noe her ute. Naturen byr på en evig skiftende himmel. Lofotveggen fyller det høyre øyet og horisontens uendelighet det venstre.

Forespørsel